“Tarihçiler için bir malzeme mi yoksa Hitler’in mezarından yükselen sesi mi? Yayımlamalı mı, yakılmalı mı?” sorularının sürekli sorulduğu ve tartışmalara sebep olmuş kitap.

Adolf Hitler Kimdir?

Yirminci yüzyılın en güçlü, en kötü şöhretli diktatörlerindendir. 1933 yılında Almanya Şansölyesi, 1934’te Führer olarak devlet başkanlığına geçmiştir. 30 Nisan 1945’te diktatörlüğü intiharıyla sonlanmıştır.

20 Nisan 1889’da Almanların yoğunlukta olduğu Avusturya-Macaristan İmparatorluğuna bağlı olan Yukarı Avusturya’nın Braunau am Inn kasabasında gümrük memuru olan Alois Hitler’in altı çocuğundan dördüncüsü olarak dünyaya gelmiştir.  

Nasyonal sosyalizmin kurucusu olarak Almanya’yı 12 yıl yönetmiştir. Siyasetçi ve asker özelliklerinin yanı sıra ressam ve yazardı. 1919’da Alman İşçi Partisine üye olmayla başlayan politik yaşamı, 1920’de partinin Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'ne dönüşmesiyle ilerlemiş. 1921’de parti başkanlığına yükselmiştir.

Almanya’da 1. Dünya Savaşı sonrası yaşanılan Büyük Buhran olayından güç kazanmasıyla alt ve orta tabakaların ekonomik istemlerine propaganda ve etkileyici dille ümit vererek, milliyetçilik, sosyalizm, anti-komünizm ve anti-kapitalizm sunuyordu.

Adolf Hitler Kavgam Kitabı

Adolf Hitler’in ve nasyonal sosyalizmin beyannamesi ve “başyapıt” eseri. 1923’te planladığı başarısız darbe teşebbüsünden sonra hapishanede kendi hayatını dramatize ederek yazdığı eser, 1925’te basılmıştır.

Eser, iki ciltten oluşmaktadır. İlk cilt, Kasım 1923’te Birahane Darbesi'nden sonra, 9 ay hapis yattığı dönemde dostu aracılığıyla yazılmıştır. İkinci cildi, hapishaneden çıktıktan sonra kaleme almıştır. Kitabın ismini “Yalana, Aptallığa ve Korkaklığa Karşı Dört Buçuk Yıllık Mücadele” yapmak istiyordu ama yayınevi bu ismin çok uzun olduğunu bahane ederek “Kavgam” ismiyle basılmasını sağlamıştır.

Kitabın içeriğinde Hitler, “nasyonal sosyalizm” adını verdiği dünya görüşünden bahsederek açıklamasını yapar ve amaçlarını bildirir. Hitler’in yazmış olduğu siyasal ve ekonomik tezlerin yer alması, kapitalizm ve Marksizmin eleştirildiği bu eser, otobiyografi olması sebebiyle de kıymete değer görülmektedir. Nasyonal sosyalizm 1933’te iktidar olmasıyla kutsal kitap haline gelmiştir. Hitler’in yükselişiyle yükselen eser Nazilerin manifestosu haline gelmiştir.

Hitlerin İkinci Dünya Savaşı sonrası intihar etmesiyle kitabın telif hakları, mirasçısı olmadığından resmi ikametgahı Bavyera hükümetinde kalmıştır. Bavyera hükümeti eseri basmayıp telif haklarını vermeyerek Almanya’da basımını engelledi.

Eserde Yahudilere karşı çok sert ve nefret dolu tavırlar yer almıştır. Hitler, eserde;

“Eğer kurbanlarına ait resim ve şahsi açık bulamazlarsa seçilecek tek yol vardır, basit yoldan iftira atmak. Artarda tekziplere rağmen, iftiralardan iz kalmasının yanında tüm ağızlardan birden çıkan iftiralar diğer suç ortağı gazetelerde de yazılmış olduğundan kurbanın bütün tekzip ve isyanlarının hiçbir şey ifade etmeyeceğini zaten bilmektedirler.“ diyerek dikkat çekmiştir.

Kavgam Kitabı Hangi Ülkelerde Yasak?

Almanya'da basımının engellenmesinin üstüne başka ülkelerde de basımı engellenmeye çalışılmıştır. İsveç’te bunun için yürütülen hukuki mücadele uzun süreli ve başarısız bir mücadele olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri’nde, Kanada’da ve İngiltere’de serbesttir. Ancak bazı ülkelerde resmi yasaklar halen geçerlidir. Rusya’da Sovyetler Birliği’nin çökmesinden sonra 1992’de basıldı ve daha sonra iki basımı daha yapıldı. 2006 yılında yüksek mahkeme eserin yasaklanması talebinde bulunmuş. Fransa, Polonya, Avusturya ve birçok Avrupa ülkesinde yasaklanmıştır. 2004 yılında Türkiye’de 30 bin adet satan kitap, Bavyera hükümetinin açtığı dava sonucuyla Türkiye’de de yasaklanmıştır. 2010 yılında ise aşırı zararlı ve tehlikeli görüşlerin propagandası olarak görüldüğü için eserin yasaklanmasına karar verildi.

Kavgam Kitabı Neden Yasaklandı? 

Kitabın içeriğinden dolayı kendi memleketinde fanatik birinin esip gürlemesinden çıkıp iktidar programına ve icraatına dönüştüğünden, kitabın bu denli ilgi görüp ses getirmesinden dolayı bütün dünyada endişeyle karşılanmıştır. Eserin ortalıkta bulunmaması ve herhangi bir kitap muamelesi görmemesi gerektiği fikrini savunanlar olmuştur.

Kavgam kitabının günahlı kitap olduğundan şüphe duymamakla birlikte, tabulaştırmaya yakın durumda olmasından kaynaklı böylesine büyük bir alaka gördüğünü düşünenlerde olmuş. Uzun süre boyunca yasaklanmış olması, esere olan ilgiyi arttırmıştır. Eserde ırkçı, Yahudi düşmanı görüşler ifade ediliyordu.

Bavyera Devlet Kütüphanesi’ndeki nadir kitaplar uzmanı olan Stephan Kellner bu eser için, İncil’in yerini almasını istediklerini anlatmıştır. Kitap için söylenenler arasında;

“Bu kitabı ciddiye almak gerekir; çünkü yanlış yorumlara açıktır. Hitler, 1920’lerde yazmış olmasına rağmen orada yazdıklarının birçoğunu hayata geçirmiş. İnsanlar zamanında gereken dikkati biraz daha göstermiş olsalardı kitabın içerdiği tehditleri anlamış olacaklardı." ifadesi yer alır. 

Özetle 

Dünyada büyük yankı uyandıran ve ses getiren bu eser içerikleriyle kişilere kötü örnek olacağından, farklı fikir ve düşünce yollarına götürebileceğinden dolayı farklı ülkelerce basılması ve okunması yasaklanmıştır.

https://namevcud.blogspot.com/2020/08/adolf-hitler-kavgam-kitap-ozeti.html

https://www.bbc.com/turkce/ozeldosyalar/2015/01/150115_vert_cul_kavgam

https://iletisim.com.tr/Images/UserFiles/Documents/Gallery/hitlerin-kavgami-uzerine-bir-analiz.pdf

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kavgam

https://tr.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler#%C3%87ocuklu%C4%9Fu_ve_gen%C3%A7lik_y%C4%B1llar%C4%B1


BENZER YAZILAR

Atatürk'ün Baş ucu Kitapları

Atatürk'ün hayatında büyük iz bırakan baş ucu kitapları hakkında özet bilgiler

Cumhuriyet Dönemi'nin İlk Dergileri: 8-Çınaraltı Dergisi

Cumhuriyet’in ilanından sonra değişim halinde olan sosyal ve siyasi hayat içerisinde Türkçü fikir ve sanat dergisi olarak öne çıkan Çınaraltı dergisinin amacı ve yayın hayatı.


Paylaş