Tanizaki’nin başyapıtı Nazlı Kar’ın temaları ve roman hakkında bazı fikirler.

Junichiro Tanizaki'nin Yaşamı

Tanizaki, 19. yüzyılın sonlarına doğru 1886 yılında doğdu, tüccar bir ailede büyümüştü. Yaşamı boyunca deprem kavramından etkilendi, bu depremlerin ilki 1894 yılında yaşanan Tokyo depremiydi. Üniversitede edebiyat bölümüne yazıldı fakat mezun olamadı.

Yazarı eserlerini iki ana temaya ayırmak mümkün; cinsellik ve Batı dünyası ile karşılaşma. Nazlı Kar, bu ana temalardan daha çok ikincisine yakındır.

Naomi, Çılgın Bir İhtiyarın Güncesi, Anahtar, Gölgeye Övgü kendisinin eserleri arasındadır. 1965 yıllında vefat etmiş, ölümünden bir sene önce Nobel edebiyat ödülüne aday gösterilmiştir.

Nazlı Kar’ın Yazılış Süreci ve Konusu

Tanizaki, Nazlı Kar adlı yapıtını, Japon Edebiyatı'nın en önemli eserlerinden Murasaki Shikibu tarafından yazılan Genji’nin Hikâyesi’ni modern Japoncaya çevirdikten sonra yazmaya başlar. Nazlı Kar, adı kar yağışından ziyade Japon şiirinde kiraz çiçeği seyrini anlatır ve bu romanda da aynı imge kullanılmıştır1943’te yazılmaya başlanan eser, 1948’de tamamlanır. Nazlı Kar’ın aynı zamanda bir dergide tefrika olarak yayınlanmaya başlandığı bilinmektedir.

Nazlı Kar, üç ciltten oluşur ve Türkçe baskıda 838 sayfaya tekabül eder. Eserin üç cilde ayrılması daha çok savaş ve hükümet baskıları gibi yazma koşullarından kaynaklanmaktadır.

Eser, Maiko ailesinden dört kız kardeşin hayatını ve hayata bakışını anlatır. Dört kız kardeş birbirine ne kadar yakın olursa olsun birbirinden ayrı dünyaları temsil etmektedir. Olay örgüsü, genel anlamda dört kız kardeşten Yukiko'nun evlendirilme çabaları ve diğer kız kardeş Taeko'nun kendi kimliğini ve aşkını arama çabası olarak özetlenebilir. Sachiko ve memleketteki ablalarıysa daha çok yol gösterici konumundadır. 

Romanın Önemli Temaları

Nazlı Kar, satırları içinde birçok önemli temayı barındırıyor, yazının bu bölümünde biz bu temalardan dört tanesini inceleyeceğiz.

Doğal Afetler

1923 yılında, Kanto bölgesinde yaşanan depremden yoğun biçimde etkilenen Tanizaki, bu eserinde de aşırı kuvvetli sağanak yağış ve sel baskını şeklinde doğal afetler temasına değinmiştir. Romanın, en kritik anlarından birine, romanın dört ana karakterlerinden biri de olan Maiko kız kardeşlerden Taeko’nun hayatını etkileyen bir sel felaketi yerleştirmek, Tanizaki’nin doğal afetler olarak anılan kriz anlarını ne kadar ciddiye aldığını kanıtlamaktadır.

Ayrıca, Japonya’nın coğrafi ve jeolojik konumu gereği, doğal afetlere, özellikle de depreme alışık ama yine de bu doğal felaketlerden etkilenen bir ülke olduğunu unutmamak da gerekir.

Dil Ayrımı: Osaka ve Tokyo Lehçeleri

Roman içinde önemli bir ayrım da resmi dil olarak kabul edilen Tokyo lehçesi ile romanın yazıldığı Osaka Lehçesi arasındadır. Ulusçuluk akımı ile birlikte yükselişe geçen, devlet içinde dil birliği talebi, çeşitli bölgesel dillerin ölümüne veya daha az kullanılmasına yol açmıştır. Japonya, her ne kadar bu konuda daha şanslı bir ülke olsa da yine de resmi dil, bölgesel dil ayrımı ile uğraşmış, bu doğal olarak edebiyatı etkilemiştir. Bu konuda şaşırtıcı olan ise Tanizaki’nin romanını resmi dilde değil Osaka lehçesinde yazmış olmasıdır. Romanın satırlarında da bolca hissettirildiği gibi bu ayrım Japonya’yı ve Nazlı Kar romanını anlamak için önemlidir.

Doğu Batı Ayrımı

Japonya her ne kadar Asya’da bulunan Çin dolayısıyla doğu ülkeleriyle iletişim halinde olsa da Batı dünyası ile en geç tanışan ülkelerden biridir. Bu durum da modern dünya ve araçlarıyla olan çelişkili ilişkisini açıklar.

Tanizaki için de Batı ile olan ilişkisi bir paradokstur. Bu durumu Maiko kardeşlerin ancak Batı ve Japon geleneklerinin arasında durduğu anda mutluluğu yakalamalarından da görebiliriz. Mutsuzluk ise geleneksel olanı bir baskı aracına çevirdiğinde veya Tanizaki’ye göre kadim olan değerleri unuttuğunda gelir.

Japon Dünyası

Aynı zamanda Japonya’nın birçok alışkanlığı da kendini Roman içinde gösterir. Örneğin, sanatsal faaliyet olarak, Japon şiirinin ara ara romana karışması ve geleneksel tiyatroya olan merak anılabilir. Hayata dair faaliyetlerdense ateşböceği ve sakura olarak bilinen kiraz çiçeği seyri misal verilebilir.

Değerlendirme

Görüldüğü gibi, Nazlı Kar birçok temayla bezenmiş, oldukça ince işlenmiş bir romandır. Biz, bu yazıda, yazının sınırları dolayısıyla, bu temalardan sadece dördünü ortaya koyduk. Tanizaki, sıradan olanın yarattığı cinneti bahsi geçen, geçmeyen birçok tema ile karşımıza çıkaran çağını aşmış bir büyük yazardır.

Fotoğraf Kaynakları

1. Tanizaki

2. Sakura Çiçeği

Yazılı Kaynaklar

1. Nazlı Kar

2. Kanto Depremi

3. Tanizaki


BENZER YAZILAR

Alfred Nobel ve Nobel Edebiyat Ödülü

Her yıl 10 Aralık’ta verilen, dünyanın en saygın ödüllerinden biri olan Nobel Ödülleri’nin nasıl ortaya çıktığını, Alfred Nobel’in hayatını, bilime katkılarını, Türk ve Dünya Edebiyatı’nda Nobel Edebiyat Ödülleri'ni inceledik.

Modern Edebiyatın Romantik Yazarı: Nicholas Sparks

"The Notebook" eseriyle tanınan Nicholas Sparks ve eserleri hakkında bilgiler.


Paylaş