Cumhuriyet Dönemi'nde Türk Edebiyatı'na damga vurmuş isimler, kısaca edebi özellikleri ve eserleri.

Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962)

Tanpınar, hece ölçüsünü Türk şiirine en iyi şekilde uygulayan şairlerden biri. Böylece şiir dilimize yeni bir ses getirdi. Roman ve hikayelerinde şiirsel bir dil kullandı ve kendine özgü bir söyleyiş tarzı geliştirdi. Eserlerinde geçmişe hasret ve vatan sevgisi gibi temalar işledi. 

Ahmet Hamdi Tanpınar Eserleri

Sait Faik Abasıyanık (1906-1954)

Abasıyanık, Çehov tarzı hikayeciliğin ustalarından biri ve Türk hikayeciliğinin temel taşlarından. Eserlerinde çoğunlukla sıradan insanların hayatlarını anlatırken, halk söyleyişini, argoyu ve günlük konuşma dilini işledi. 

Sait Faik Abasıyanık'ın biyografisine ve edebi kişiliğine buradaki yazıdan ulaşabilirsiniz. 

Sait Faik Abasıyanık Eserleri

Faruk Nafiz Çamlıbel (1898-1973)

Beş hececilerden olan Çamlıbel, vatan sevgisi, memleket güzelliği ve aşk şiirleri ile tanınıyor. Anadolu'yu işlenmemiş bir sanat olarak kabul etmiş ve onu şiirlerinde en iyi şekilde işleyen şairlerimizden biri. Bu yönü ile diğer sanatçılara da örnek olmuş. Hatta Anadolu'yu en güzel şekilde anlattığı şiiri de ünlü "Han Duvarları" şiiri. 

Çamlıbel aynı zamanda Onuncu Yıl Marşı'nın 2 yazarından biri. 

Faruk Nafiz Çamlıbel Eserleri

Ziya Osman Saba (1910-1957)

Hece ölçüsünü kullanan ve 1940'lı yıllardan sonra serbest şiirler yazmaya başlayan şair, eserlerinde küçük mutluluklarla yetinmeyi, kadere boyun eğmeyi, aile sevgisini ve çocukluk özlemini işledi. Öykülerinde de çocukluk anılarını işledi. 

Ziya Osman Saba Eserleri

İlk şiiri 1927 yılında Servet-i Fünun dergisinde yayınlanan şairin sonraki yazıları ve şiirleri Varlık, Yücel ve Ataç dergilerinde de yayınlandı. 

Orhan Veli Kanık (1914-1950)

Garip akımının kurucusu olan Orhan Veli Kanık, Cumhuriyet Dönemi yazarları arasındaki en serbest şair. Eski şiir ile yeni şiiri tamamen birbirinden ayırdı, benzetmeleri, kapalı anlatımı ve mecazlı şöyleyişi şiirimizden çıkardı. Eserlerinde de sıradan insanların yaşam biçimlerini, hayat koşullarını ve gündelik konuşmaları kullandı. 

Orhan Veli Kanık Eserleri

Oktay Rıfat Horozcu (1914-1988)

Oktay Rıfat Horozcu da Garip Akımının temsilcilerinden. Şiire ilk başladığı zamanlarda güçlü aşk şiirleri, taşlamalar ve sosyal şiirler yazdı. Perçemli Sokak isimli kitabından sonra soyut şiire kaydı ve şiir anlayışı da değişti. Son zamanlarında yazdığı şiirlerinde ise estetik olarak güçlü ve yeni bir şiir estetiği yakaladı. 

Oktay Rıfat Horozcu Eserleri

Melih Cevdet Anday (1915-2002)

Şirlerinde toplumsal gerçekliği inceleyen şair, Garip akımının temsilcilerinden. İlk şiirlerinde romantizmi işlese de sonraları aklın egemenliği ve güzel günlerin özlemi konularını işlemeye başladı. Düz yazılarında esprili, özlü bir dil ve yoğun, şiirsel bir düşünce kullanırken, oyunlarında yalın bir dil kullandı. 

Melih Cevdet Anday Eserleri

Enis Behiç Koryürek (1891-1949)

Enis Behiç Koryürek

İlk şiirlerini Servet-i Fünun dönemi etkisinde yazan şair, aruz vezniyle başladı. Hece ölçüsüyle yazdığı ilk şiirleri aşkı konu alsa da Kurtuluş Savaşı yıllarında daha epik, tarihi olayları, kahramanlıkları ve milli duyguları işleyen eserler verdi. 

Enis Behiç Koryürek Eserleri

Halit Fahri Ozansoy (1891-1971)

Halit Fahri Ozansoy

Ozansoy, aruz ölçüsüyle başladığı şiirine, Aruza Veda isimli şiirinin ardından hece ölçüsü ile devam etti. Eserlerinde konuşulan Türkçeyi kullandı ve konularını da melankoli ve hüzün, aşk ve ölüm gibi bireysel duygulardan seçti.

Halit Fahri Ozansoy Eserleri

Yusuf Ziya Ortaç (1896-1967)

Yusuf Ziya Ortaç

Yusuf Ziya Ortaç da Ozansoy gibi şiire aruz ile başlayıp hece ölçüsü ile devam edenlerden. Sade bir dil kullandı ve şiirlerinde günlük hayatın farklı yönlerini işledi. Yazın hayatı içerisinde Akbaba isimli mizah dergisini çıkardı. 

Yusuf Ziya Ortaç Eserleri

Orhan Seyfi Orhon (1890-1972)

Orhan Seyfi Orhon

Orhan Seyfi de şiirine aruzla başlayıp hece ile sonlandırdı. Genellikle şahsi konuları işlediği eserlerinin bazılarında halk şiirini de kullandı. Duru ve temiz bir Türkçe kullandığı çalışmaları ahenkli ve zarif olarak nitelendiriliyor. 

Orhan Seyfi Orhon Eserleri

Ahmet Kutsi Tecer (1907-1967)

Ahmet Kutsi Tecer

"Halkın ayağına giden şair" olarak bilinen Tecer, hece ölçüsünün gelişmesi için çalışan şairler arasında. Şiiri nesirden ayırmaya çalıştı ve çeşitli alanlarda eserler verdi. 

Ahmet Kutsi Tecer Eserleri

Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şakir Kabaağaçlı) (1890-1973)

Halikarnas Balıkçısı

Cevat Şakir Kabaağaçlı, denizi ve deniz hayatını tam anlamıyla edebiyatımıza yerleştiren yazar. Eserlerinde Ege efsanelerini, Bodrum'u ve balıkçıların hayatlarını işledi. Yazarın biyografisine buradan ulaşabilirsiniz. 

Halikarnas Balıkçısı Eserleri

Ahmet Muhip Dıranas (1909-1982)

Ahmet Muhip Dıranas

Bireyci şiirleri ve estetik anlayışı ile öne çıkan Dranas, hece ölçüsünü kullanarak yeni bir şiir dili ortaya çıkarmaya çalıştı. Hece şiirinin son şairleri arasında sayılıyor. Eserlerinde aşkı, tabiatı, ölümü ve hatıraları işledi. 

Ahmet Muhip Dıranas Eserleri

Memduh Şevket Esendal (1883-1952)

Memduh Şevket Esendal

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda hikayeciliğin önemli temsilcilerinden biri Esendal. Hikayelerinin konusu çoğunlukla gündelik hayattan oluşuyor. Her gün gördüğümüz fakat önemsemediğimiz insanları eserlerinde işledi ve günlük konuşmalara da bunları iyi bir şekilde yansıttı. Hikayelerinde hiçbir olağanüstü varlık ya da olay bulunmadı. 

Memduh Şevket Esendal Eserleri

Cahit Sıtkı Tarancı (1910-1956)

Cahit Sıtkı Tarancı

Tarancı, Türkçenin inceliklerini usta bir şekilde kullanan yazarlar arasında ve heceye yeni şekiller kattı. Eserlerinde genelde ölüm korkusu konusu hakim olsa da toplumsal konuları da kendi penceresinden yansıttığı çalışmaları bulunuyor. 

Cahit Sıtkı Tarancı Eserleri

Nurullah Ataç (1898-1957)

Nurullah Ataç

Ataç, Türkçenin sadeleşmesi için uğraşan yazarlar arasında. Dememe türünde önemli eserler verdi ve çalışmalarında ısrarla devrik cümleler kullandı. 

Nurullah Ataç Eserleri

Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975)

Bedri Rahmi Eyüboğlu

Çoğunlukla milli konulara odaklanan Bedri Rahmi Eyüboğlu, şiirlerinde toplumsal sorunları, yaşama sevincini, insan sevgisini, doğa tutkusunu yansıttı. Eserlerinde halk forklorünü işlemeye çalıştı. Aynı zamanda Cumhuriyet Dönemi'nin ünlü ressamlarından biri. 

Bedri Rahmi Eyüboğlu Eserleri

Necip Fazıl Kısakürek (1905-1983)

Necip Fazıl Kısakürek

Kısakürek, Türk Edebiyatı'nın en büyük şairleri arasında. Aynı zamanda da bir fikir adamı. Şiirlerinde sağlam bir dil yapısı ve teknik, düzgün hece yapısı, felsefi derinlik ve özgün bir anlayışı benimsedi. Şiir ona göre Allah'ı arama işiydi. 

Necip Fazıl Kısakürek Eserleri

Arif Nihat Asya (1904-1975)

Arif Nihat Asya

Türk Edebiyatı'nda "Bayrak Şairi" olarak tanınan Asya, çalışmalarında vatan ve bayrak aşkını, Türklüğü işledi. Yazarlığın yanında milletvekilliği ve edebiyat öğretmenliği yaptı. 

Arif Nihat Asya Eserleri

Falih Rıfkı Atay (1894-1971)

Atay'ın batılılaşma ve Atatürk devrimlerinin korunması yoluncaki çalışmaları, onu başarılı ve güçlü bir gazeteci-yazar haline getirdi. Kesintisiz 27 yıl boyunca milletvekilliği yaptı ve Türkçeyi ustalıkla kullandı. 

Falih Rıfkı Atay Eserleri

Yaşar Kemal (1923-2015)

Yaşar Kemal

Yaşar Kemal, Türk romancılığının usta kalemlerinden biri. Eserleri hem yurt içinde hem de yurt dışında çok sayıda ödül aldı. Özellikle Çukurova'da çalışan işçilerin yaşama biçimlerini, hayat şartlarını, ağaların köylülere zulümlerini ele aldı. 

Yaşar Kemal Eserleri

Atilla İlhan (1925-2006)

Atilla İlhan

Mavi Şiir Akımı'nın öncüsü olan Atilla İlhan, zengir bir dile sahip. Genel olarak roman ve şiir üzerine eserler verse de başka türlerde de çalışmaları bulunuyor. Bireysel romantizm ile toplumcu-mücadeleci görüşlerini birleştirdi. 

Atilla İlhan Eserleri

Abbas Sayar (1923-1999)

Abbas Sayar

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nın güçlü kalemlerinden biri de Abbas Sayar. Eserlerinde Orta Anadolu'nun zorlu kış koşullarını, Anadolu'nun deyişlerini ve yaşam koşullarını güzel ve içten bir şekilde yansıttı. Yılkı Atı isimli eseriyle TRT Roman Ödülü'nü aldı. 

Abbas Sayar Eserleri

Orhan Pamuk ( 1952- )

Orhan Pamuk

Nobel Edebiyat Ödülü'ne sahip olan tek yazarımız. 

Orhan Pamuk Eserleri

Kemal Tahir (1910-1973)

Kemal Tahir

Kemal Tahir, Türk Edebiyatı'nın toplumcu yazarlarından. Çalışmalarında Köy insnaını, gurbetçi çalışanların hayat şartlarını yansıttı. 

Kemal Tahir Eserleri

Orhan Kemal (1914-1970)

Sosyalist fikirleri ile ön plana çıkan Orhan Kemal, eserlerinde işçi sınıfının ezilmişliğini, köylülerin yaşam koşullarını sıklıkla işledi. 

Orhan Kemal Eserleri

Özdemir Asaf (1923-1981)

Özdemir Asaf

Hem bireysel hem de toplumsal çelişkilerini şiirlerine yansıtan şair, eserlerinde çoğunlukla yaşadığı çağ ile ve kendisiyle hesaplaşma içindeydi. "Yalnızlık Şairi" olarak biliniyor. 

Özdemir Asaf Eserleri

Tarık Buğra (1918-1994)

Cumhuriyet Dönemi'nin önemli romancılarından biri Tarık Buğra. Kitaplarında Anadolu insanının tarihini, inançlarını ve kültürünü işledi. 

Tarık Buğra Eserleri


BENZER YAZILAR

Modern Edebiyatın Romantik Yazarı: Nicholas Sparks

"The Notebook" eseriyle tanınan Nicholas Sparks ve eserleri hakkında bilgiler.

Eşekli Kütüphaneci: Mustafa Güzelgöz

Adını kütüphanecilik tarihine altın harflerle yazdıran girişimci: Mustafa Güzelgöz.


Paylaş