İŞ BİRLİĞİ

Yasemin Şanlı

Başkent Üniversitesi

7 Yazı

Sevgili Arsız Ölüm: Bir Edebiyat Sosyolojisi İncelemesi

Latife Tekin’in ilk romanı Sevgili Arsız Ölüm’de öne çıkan köyden kente göç ve yoksulluk olgularının edebiyat sosyolojisi bağlamında incelenmesi.

OKU

Hayâlî Bey'in Hayatı, eserleri ve "Buldum" redifli gazelinin şerhi

Hayâlî Bey kimdir, nerelidir? Divan eseri ve Gazelin Şerhi hakkında bilgiler

OKU

Sebk-i Hindî üslubu nedir? Şair Nef‘î ve Nâ'ilî örnekleriyle Sebk-i Hindî üslubu

XVIII. Yüzyıl Şairlerinden Nef‘î ve Nâ'ilî örnekleriyle Bir Yüzyıla Damgasını Vuran Üslup “Sebk-i Hindî”

OKU

“Feminist”te Anton Çehov’u Aramak

Memduh Şevket Esendal’ın hayatı, hikâyeciliği ve “Feminist” adlı hikâyesinin temel yapı unsurlarında durum öykücülüğünün izleri.

OKU

Şeyhî Divanında Saç ile İlgili Tasavvurlar

Klasik edebiyatımızın önemli bir şairi olan Şeyhî’nin gazellerdeki sevgilinin saçının kullanımı ve saçın izahında hangi ilgi, benzetme, hayal ve teşbihlere yer verildiği.

OKU

Milli Edebiyat Dönemi'nin Türkçü/Turancı Kadın Kimliğine Feminist Temelli Bir Yaklaşım

OKU

Yusuf Akçura Üzerinden Aydemir'i Okumak

Millî edebiyat dönemi kadın yazarlarımızdan Müfide Ferit Tek'in milliyetperver romanı "Aydemir"

OKU