İŞ BİRLİĞİ

Yasemin Şanlı

Başkent Üniversitesi

4 Yazı

Milli Edebiyat Dönemi'nin Türkçü/Turancı Kadın Kimliğine Feminist Temelli Bir Yaklaşım

OKU

Sebk-i Hindî üslubu nedir? Şair Nef‘î ve Nâ'ilî örnekleriyle Sebk-i Hindî üslubu

XVIII. Yüzyıl Şairlerinden Nef‘î ve Nâ'ilî örnekleriyle Bir Yüzyıla Damgasını Vuran Üslup “Sebk-i Hindî”

OKU

Hayâlî Bey'in Hayatı, eserleri ve "Buldum" redifli gazelinin şerhi

Hayâlî Bey kimdir, nerelidir? Divan eseri ve Gazelin Şerhi hakkında bilgiler

OKU

Yusuf Akçura Üzerinden Aydemir'i Okumak

Millî edebiyat dönemi kadın yazarlarımızdan Müfide Ferit Tek'in milliyetperver romanı "Aydemir"

OKU