İyi ki Görmüşüm Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi

 

Taraflar: Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi (Bundan sonra kısaca Sözleşme” olarak anılacaktır), iyikigormusum.com (Bundan sonra kısaca İyi ki görmüşüm” olarak anılacaktır.) ile İyi ki görmüşüm'e üye olacak ya da iyikigormusum.com’u ziyaret edecek internet kullanıcıları (Bundan sonra kısaca Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında hüküm doğurur. İşbu sözleşme, iyikigormusum.com web sitesine üye olan veya üye olmadan site içerisinde gezinme koşulu ile bulunan kullanıcıların, siteye giriş yaptığı süre boyunca işbu Sözleşme Kullanıcı tarafından kabul edilmiş, onaylanmış sayılmaktadır.

1- Bu Sözleşme’de bulunan maddelerin herhangi birinin geçersiz veya uygulanamaz olması halinde, bu bağlayıcılık sadece söz konusu madde için geçerlidir. Bu durum, diğer maddelerde bağlayıcı olamaz. Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz ya da uygulanamaz hale getirmez. Bu maddelerin kapsamını etkilemez.

2- iyikigormusum.com içerisinde bulunan tüm kullanıcı materyalleri, makaleler, veriler, fotoğraf, video, ses dosyaları, yorumlar, yazılımsal veriler, haberler, güncel içerikler, inceleme yazıları ve grafikler erik” olarak adlandırılacaktır. Bu içerikler kullanıcıların tarafından üretilebileceği ve kullanılabileceği gibi iyikigormusum editörleri tarafından da üretilebilir ve kullanılabilir. İyi ki görmüşüm editörleri, olumsuz sonuç doğurabilecek tüm içerikleri askıya alma veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

3- iyikigormusum.com , üyelerine içerik üretimi, belirlenen kategorilerde, kullanıcılar tarafından üretilmiş içerikleri okuma alanı yaratan içerik platformu ve sosyal medya ağıdır.

4- “Yazar ol” bölümünde Kullanıcı’nın Kullanıcı adı, e-posta adresi, telefon numarası, üniversite bilgileri, öğrenim durumu istenir. Bu veriler doğrultusunda girilecek yanlış bilgilerin oluşturacağı tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Ayrıca; iyikigormusum.com üzerinde uygunsuz profil bilgisi yazmak Topluluk ve Kullanıcı Sözleşmesi kurallarına aykırıdır. İyi ki görmüşüm, bu tür durumlarda şu haklara sahiptir: Kullanıcıyı uyarma, Kullanıcı’nın hesabını belirli bir süre askıya alma, hesabı süresiz askıya alma, Kullanıcı’yı süresiz olarak siteden uzaklaştırma.

5- Kullanıcı, İyi ki görmüşüm’de yazar olduğu veya siteye ziyarette bulunduğu süre içinde, İyi ki görmüşüm tarafından yayınlanmış veya yayınlanacak olan tüm kullanım koşullarına, kurallarına ve Türkiye Cumhuriyeti ilgili mevzuat ve kanunlarına uygun şekilde davranmayı beyan ve taahhüt etmiş sayılmaktadır. Gerçekleşecek olan aksi durumlar için tüm hukuki sorumluluklar” ve tüm cezai sorumluluklar” Kullanıcı’ya ait olacaktır.

6- Kullanıcı’nın hesap bilgilerini doğru ve istenen bilgileri eksiksiz girmek, doğru şekilde sağlamak, bu bilgilerin değişmesi durumunda, değişen bilgileri güncellemekle yükümlülüğü vardır. Eğer Kullanıcı bilgilerini doğru şekilde girmiyor ise bu profilin veya Kullanıcı’nın doğuracağı zarar ve tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

7- Kullanıcı, profil oluştururken hesabında hukuka, kanunlara, Türkiye Cumhuriyeti ilgili mevzuatlara aykırı hiçbir veri girişi yapamaz. Kullanıcı’nın kendi profillerinde başka birinin ismini kullanamaz, başka biri gibi davranarak insanlara veya belirli bir topluluğa hakaret edecek, bir topluluğu kışkırtacak bilgiler kullanamaz. Bu madde aksinde gerçekleşen davranışta İyi ki görmüşüm; kullanıcıyı uyarabilir, hesabını süreli olarak askıya alabilir, hesabı süresiz askıya alabilir, Kullanıcı’yı süresiz olarak siteden uzaklaştırabilir.

8- İyi ki görmüşüm, iyikigormusum.com üzerinde bulunmasını istemediği herhangi bir kişiyi, kurumu süresiz olarak site-uygulama üzerinden, hiçbir sebep göstermeksizin uzaklaştırabilir.

9- Kullanıcı, iyikigormusum.com'da bulunan üyeliğini istediği zaman dondurabilir, dondurduktan sonra hesabını 30 gün içerisinde yeniden açabilir. İyi ki görmüşüm, 30 gün içerisinde giriş yapılmamış üyeliklerin silinmesi ve yeniden giriş yapılmaması hakkındaki kararlarını saklı tutar. Kullanıcı’nın hesabını kaldırması ile ürettiği içeriklerin kaldırılması İyi ki görmüşüm’ün uhdesindedir. Kullanıcı hesabının silinmesi durumunda, Kullanıcı adı belirtmeksizin içeriği yayında tutabilir.

10- İyi ki görmüşüm, içerikleriyle faydalı, katkı sağlayan Kullanıcı’ları ön plana çıkarabilir fakat tüm faydalı katkı sağlayan Kullanıcı’ların bu haktan yararlanması mümkün değildir. İyi ki görmüşüm’ün iç tüzüğünde yer alan sınırlar doğrultusunda değerlendirmelerde bulunarak uygunluğa karar verilir.

11- İyi ki görmüşüm, iyikigormusum.com üzerinde yer alan tüm içerikleri, İyi ki görmüşüm’e ait olan bütün sosyal medya hesaplarında (iyikigormusum, iyikiokumusum, iyikigitmisim, iyikiduymusum) Kullanıcı onayı olmaksızın paylaşabilir. iyikigormusum.com içinde yer alan tüm içeriklerin sahipliği içeriği üreten Kullanıcı’ya, yayın hakkı süresiz olarak İyi ki görmüşüm’e aittir.

12- İyi ki görmüşüm, olumsuz sonuçlara neden olan (olumsuz sonuçlar Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında incelenir) Kullanıcı’lar hakkında Kullanıcı’yı uyarma, hesabını süreli askıya alma, hesabı süresiz askıya alma, Kullanıcı’yı süresiz olarak siteden uzaklaştırma” işlemi gerçekleştirebilir. Bu tür durumlarda Kullanıcı, İyi ki görmüşüm’den hiçbir talepte bulunmaz, talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.

13- iyikigormusum.com adresi, üyelerin iyikigormusum.com içinde yer alan hesapları, alt alan adları ile ilgili tüm haklar İyi ki görmüşüm‘e aittir. Kullanıcı, bu hesaplarının bulunduğu alan adlarını sadece kullanma yetkisine sahiptir. Eğer üyelik, Kullanıcı tarafından silinirse, kullanıcı adı bölümü başka Kullanıcı tarafından alınabilir.

14- Marka, şirket veya herhangi bir tescillenmiş kurumun, telif hakkı geçerli olan isimlerinin kullanım hakkı, marka, şirket veya tescilli kuruma aittir. Eğer bu kullanıcı adları, farklı kişilerce alınmış ise İyi ki görmüşüm, bu kullanıcı adını devretme yetkisine sahiptir. Devredilen kullanıcı adlarından sonra Kullanıcı, yeni kullanıcı adı alma yönergeleri ile karşılaşacaktır.

15- Kullanıcı tarafından, 1 (bir) yıl süre içinde içerik girişi yapılmayan, güncellenmeyen, üyelik girişi yapılmayan üyelikleri hakkında İyi ki görmüşüm; Kullanıcı’yı uyarma, hesabı süreli askıya alma, hesabı süresiz askıya alma, üyeliği dondurma veya silme hakkına sahiptir.

16- iyikigormusum.com üzerinde bulunan tüm içeriklerin yayın hakkı süresiz olarak İyi ki görmüşüm’e aittir. Kopyalanan içeriklerden doğabilecek sonuçlardan Kullanıcı sorumludur.

17- Kopyalanmış içerikler İyi ki görmüşüm tarafından yayından kaldırabilir ve Kullanıcı özelinde çeşitli cezalar uygulanabilir. Kopyalanan ilk içerikte Kullanıcı uyarılır ve kopyalanan içeriği yayından kaldırılır. İkinci kopya içerik yayınlanması durumunda Kullanıcı’nın üyeliğı süreli olarak askıya alınır ve kopya içerik yayından kaldırılır. Üçüncü kopya içerikte üyelik süresiz olarak askıya alınır ve içerik yayından kaldırılır.

18- Şu hususlarda içerik paylaşılması durumunda İyi ki görmüşüm’ün Kullanıcı'yı uyarma ve içeriği yayından kaldırma, üyeliği süreli olarak askıya alma ve içeriği yayından kaldırma, kullanıcıyı süresiz askıya alma ve içeriği yayından kaldırma prosedürleri uygulanacaktır: Siyasi içerikler, terör propagandası yapan içerikler, transfobik-cinsiyetçi içerikler, belli bir topluluğun inanışlarına saldıran içerikler, intihara teşvik eden içerikler, uyuşturucuya özendiren içerikler, herhangi bir kişiyi veya kişileri hedef gösteren içerikler. Kullanıcı, iyikigormusum.com’da yayınlayacağı içeriklerde üçüncü kişilik haklarına zarar verecek, linçe teşvik edici, karalayıcı, pornografi, ahlaka aykırı fotoğraflar, hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık gibi yasadışı unsurlar bulundurmayacağını taahhüt ve beyan eder.

19- Bu Sözleşme, Kullanıcı’lar hakkında 16. ve 17. Maddeler kapsamında uygulanacak Hukuki Yaptırımlar ve Cezai Yaptırımlar” hususunda barındırılan tüm sorumluluğun Kullanıcı’ya ait olduğunu beyan ve taahhüt eder.

20- Kullanıcı, iyikigormusum.com üzerinden yayınladığı içeriklerden veya üyelik işlemlerinden, üyelikleri sona erse bile, bu üyelik hesabı ile gerçekleştirdiği tüm eylemlerden, ürettikleri tüm içeriklerden, yükledikleri tüm içeriklerden, Kullanıcı’yı temsil eden üyelik hesabı ile ilgili tüm eylemlerden yalnızca Kullanıcı sorumludur.

21- İyi ki görmüşüm, 17. Maddede bulunan şartlar doğrultusunda, bir içerik şikayet edilmese bile kaldırma yetkisine sahiptir. 17. Madde sadece Kullanıcı’ların diğer Kullanıcı’lara karşı sorumluluğunu değil aynı zamanda Kullanıcı’nın İyi ki görmüşüm'e karşı sorumluluğunu da beyan ve taahhüt eder.

22- İyi ki görmüşüm, Kullanıcı’lar tarafından üretilen herhangi bir içeriği, Kullanıcı’ya haber vermeden veya herhangi bir sebep göstermeden yayından kaldırma, düzenleme, değişiklik yapma, engelleme, öne çıkarma hakkına sahiptir. Bu tür durumlarda, bu Sözleşmeyi onaylayan kullanıcının bahsedilen şartlar doğrultusunda İyi ki görmüşüm’den veya hiçbir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu olarak kabul etmiş olur.

23- iyikigormusum.com'da yayınlanan içeriklerin olumsuz başka amaçlar için kullanmak, taklit etmek, değiştirmek, dağıtımını yapmak ve depolamak, içeriklerin satışını gerçekleştirmek, reklam ve maddi çıkarlar doğrultusunda istismar etmek, üçüncü kişilerin haklarını ve çıkarlarını zedeleyecek şekilde kullanamaz.

24- İyi ki görmüşüm Kullanıcı’ları tarafından üretilen ve yayınlanan hiçbir içerik, üçüncü kişiler tarafından kopyalanamaz. İyi ki görmüşüm tarafından onaylanmadan hiçbir platform veya mecrada, hiçbir şekilde kullanamaz, yayınlayamaz.

25- Reklam unsuru barındıran özgün içerikler İyi ki görmüşüm'ün inisiyatifine bağlıdır. Kullanıcı, İyi ki görmüşüm'ün onayı olmaksızın ticari amaç taşıyan içerik üretemez. Reklam niteliği taşıyan spam içerikler yükleyemez. Bahsi geçen durumda Kullanıcıyı uyarma ve içeriği yayından kaldırma, üyeliği süreli olarak askıya alma ve içeriği yayından kaldırma, kullanıcıyı süresiz askıya alma ve içeriği yayından kaldırma prosedürleri uygulanacaktır.

26- İyi ki görmüşüm, iyikigormusum.com üzerinde bulunan belirli alanları, hizmetleri, kategorileri, öne çıkarma alanlarını ücretli hale getirebilir. Bu tür ticari eylemlerden yalnızca İyi ki görmüşüm sorumludur.

27- İyi ki görmüşüm, iyikigormusum.com üzerinde bulunan tüm Kullanıcı’ların üyeliklerini korumak için asgari düzeyde güvenlik ve dikkat ile mesuldür.

28- Kullanıcılar, üyeliklerinde kayıtlı bilgilerinin ve parolalarının güvenliğinden sorumludur. Kullanıcı’lar, üçüncü şahıslar (İyi ki görmüşüm editörleri de dahildir) ile bu bilgileri paylaşmamalıdır. Kullanıcı, üyeliklerinde sıra dışı aktivite, kendi kontrolleri dışında gerçekleşen bir durum oluşması veya tespit etmesi durumunda derhal İyi ki görmüşüm ile iletişime geçmelidir. Kullanıcı’nın hesap parolasının üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, üçüncü kişiler tarafından hukuka ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatlarına aykırı içerik sağlaması durumları dahil olmak üzere, tüm kötü niyetli kullanımlar Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Madde içerisinde bahsedilen tüm hususlar doğrultusunda her türlü hukuki ve cezai yükümlülükler ve sorumluluklar Kullanıcı’ya aittir.

29- Kullanıcı, diğer Kullanıcı’ların, iyikigormusum.com üzerinde sahip olduğu hiçbir hakkı engelleyecek, zorlaştıracak davranış veya eylemlerde bulunamaz.

30- Kullanıcı, iyikigormusum.com üzerinden veritabanlarına, sunuculara zarar verecek – kullanılamaz hale getirecek davranış veya eylemlerde bulunamaz. Kullanıcı, iyikigormusum.com’a dolaylı veya doğrudan zarar verecek herhangi bir yazılım, donanım, virüs içeren yazılım, kullanım nedeni fark etmeksizin yazılımsal kodlar kullanamaz.

31- Kullanıcı, yetkisi olmadığı sistemlere, verilere, parolalara ulaşmaya çalışamaz, iyikigormusum.com içerisinde bulunan, barındırılan algoritmaları, kodları deşifre edecek veya bu kodların ve algoritmaların işlevlerini bozacak eylemlerde bulunamaz.

32- Kullanıcı, iyikigormusum.com üzerinde bulunan içerikleri çeviremez, değiştiremez, dönüştüremez, alıntı göstermeksizin başka sitelerde veya kendi iyikigormusum.com üyeliğinde yayınlayamaz.

33- Kullanıcı, Kanunen veya Türkiye Cumhuriyeti mevzuatlarına göre yasak bilgiler içeren mesajlar, yorumlar, yazılımsal virüsler, üçüncü kişilere zarar verebilecek içerikler, iyikigormusum.com üzerinde bulunan diğer kullanıcılara yazılımsal veya donanımsal olarak zarar verecek programlar, kodlar gönderemez.

34- İyi ki görmüşüm, İşbu Sözleşme; 29. 30. 31. 32. 33. Maddelerin içeriğinde bulunan hukuka ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatlarına aykırı, İyi ki görmüşüm ve iyikigormusum.com’a zarar verecek davranışlar ve eylemler hakkında hukuki ve cezai işlemleri başlatma talebinde bulunma hakkına sahiptir.

35- iyikigormusum.com üzerinde bulunan kodlama, tasarım, yöntem, program, logo, fotoğraflar, proje yönetimi ve işleyiş biçimi dahil olmak üzere tüm kurumsal kimlik ve proje detaylarının tamamı fikri ve sınai mülkiyet hakları çerçevesinde İyi ki görmüşüm’e aittir. Aksi gerçekleşen durumlarda İyi ki görmüşüm, bu davranış ve eylemleri sergileyen Kullanıcı veya kurumlar hakkında hukuki ve cezai işlemleri başlatma talebinde bulunma hakkına sahiptir.

36- iyikigormusum.com üzerinde bulunan tüm içeriklerin mali hakları İyi ki görmüşüm’e aittir. Bu içerikler, kod, tasarım, yöntem, programlar, logo, fotoğraf, proje yönetimi ve işleyiş biçimi dahil olmak üzere tüm kurumsal kimlik ve proje detaylarının, kopyalanması, işlenmesi, internet-radyo-televizyon, uydu-kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar aracılığı ile dijital aktarım, ses, işaret görüntü nakli ve bu tür araçlar ile eşdeğer olabilecek diğer araçlarda yayınlanamaz, kullanılamaz.

37- Kullanıcı’nın, özel mesajlaşma alanlarında, üyeleri tehdit eden, hedef gösteren, taciz eden, rahatsız eden mesajlar atması yasaktır. Bu tür durumlarda, taraflardan herhangi birinin mesajı veya mesajları şikayet etmesi durumunda İyi ki görmüşüm’e, doğru karar verebilmesi ve ortamı daha güvenli hale getirebilmesi için, kontrol etme hakkı doğar.

38- İyi ki görmüşüm, iyikigormusum.com üzerinde bulunan tüm hizmetlerini, tüm hizmetlerinin altyapısını Kullanıcı’ya bildirmeden uygun gördüğü zaman değiştirebilir, dönüştürebilir. Uygun görülen hizmetler veya özelliklerden bazılarını veya bir kısmını geçici veya kalıcı olarak yayından kaldırabilir. Kullanıcı'nın hesabını kaldırması durumunda İyi ki görmüşüm Kullanıcı'ya ait yazıyı "İyi ki görmüşüm" rumuzuyla yayınlayabilir.

39- Kullanıcı, iyikigormusum.com üzerinden yaşadığı güvenlik problemlerinden, teknik sorunlar yaşamasından, herhangi bir neden veya nedenlerden ötürü bilgisayarına-cihazına virüs bulaşmasından, Kullanıcı’nın herhangi bir neden veya nedenlerden ötürü cihaz veya programlarının hasar görmesinden dolayı iyikigormusum.com ve İyi ki görmüşüm’ü sorumlu tutamaz. Bu sebeple Kullanıcı, İyi ki görmüşüm’den herhangi bir talepte bulunamaz. Kullanıcı bahsedilen zararlarla karşılaşmamak için gerekli önlemleri almakla sorumludur.

40- Kullanıcı, yayın hakkı olmadığı içeriklerde, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki usullere uygun davranması gerekir. Aksi gerçekleşen durumlarda Kullanıcı, İyi ki görmüşüm ve iyikigormusum.com'un uğrayacağı doğrudan veya dolaylı tüm maddi ve manevi zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

41- İyi ki görmüşüm, iyikigormusum.com üzerinde yer alan içerik, hizmet ve diğer unsurlar hakkında yayın devamsızlığı ve kesintisi olduğu durumunda Kullanıcı’nın uğrayacağı zararlardan İyi ki görmüşüm sorumlu değildir.

42- Kullanıcı, kendi verilerini korumakla ve gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. iyikigormusum.com veya İyi ki görmüşüm’ün dış kaynak olarak kullandığı, hizmet aldığı üçüncü şahısların kusurlarından ötürü yaşanabilecek veri kaybı gibi durumlardan İyi ki görmüşüm sorumlu değildir. Bu bilgilerin yeniden girilmesi, güncellemesi Kullanıcı sorumluluğundadır.

43- Kullanıcı, İyi ki görmüşüm’e Kullanıcı’nın tercihine göre veya zorunlu olarak bazı bilgiler vermektedir. Kullanıcı bu bilgilerde İyi ki görmüşüm’ün ve iyikigormusum.com'un erişimine onay vermektedir. Bu verilen bilgiler tarafınızdan dilediğiniz zaman silinse dahi, Kullanıcı deneyimini, hizmet kalitesini, güvenlik tedbirlerini artırmak amacı ile İyi ki görmüşüm tarafından saklanabilir.

44- İyi ki görmüşüm, Kullanıcı bilgilerini saklamak için gerekli önlemleri almıştır. İyi ki görmüşüm tarafından gizlenen, saklanan verilerin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin çalışma işleyişinin bozulması-değiştirilmesi aracılığı ile bilgilerin elde edilmesinden, değiştirilmesinden, silinmesinde İyi ki görmüşüm sorumlu değildir. iyikigormusum.com, Kullanıcı tarafından her ziyaret edildiğinde edinilen IP adresi, işletim sistemi, kullandığı web tarayıcı, bağlı olduğu telefon bilgileri otomatik olarak kaydedilmektedir.

45- Kullanıcı, iyikigormusum.com'u ziyaret ettiği süre ve süreler boyunca İyi ki görmüşüm tarafından cookie” olarak adlandırılan çerezleri, site kullanım verilerini analiz etme amacı ile javascript kodları veya benzer iz sürme verileri-araçlarını bilgisayarınıza-cihazınıza yerleştirebilir. Çerezler, Kullancı’nın hiçbir özel bilgisini içermez. Bu tür araçlar; oturum bilgilerinizi korumak, benzer verileri saklamak ve Kullanıcı’yı tekrar tanımak ve tanımlamak için kullanılır.

46- İyi ki görmüşüm, resmi kanallardan gelen usule uygun bilgi talebinde, Kullanıcı bilgilerini yetkili ve ilgili mercilerle paylaşır.

47- Bu Sözleşme’nin uygulanması hususunda doğabilecek tüm uyuşmazlıklar Türk Hukuk Sisteminin çözümüne sunulacak ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

48- Taraflar; bu Sözleşme hususunda doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda, iyikigormusum.com’da bulunan defter ve bilgisayar kayıtları, e-posta yazışmaları, erişim kayıtları gibi materyalleri 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 193. Maddesi’ne dayanarak kesin ve münhasır, bağlayıcı delil olarak kullanılacağını ve bu madde doğrultusunda Delil Sözleşmesi niteliği taşıyacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

49- Tarafların bu Sözleşme hususundan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen kullanmamaları, bu durumlara aykırı davranmaları, hiçbir şekilde bu haklardan ve yükümlülüklerden feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.

50- Bu Sözleşme, İyi ki görmüşüm tarafından, iyikigormusum.com'a yeni özellikler ve hizmetler eklendikçe, Kullanıcı’lardan gelen geri dönütler doğrultusunda yeniden düzenlenebilir veya güncellenebilir. Bu düzenlemelerde veya güncellemelerde iyikigormusum.com'un herhangi bir bildirimde bulunma zorunluluğu yoktur. Bu sebeple; Kullanıcı, iyikigormusum.com'u her ziyaret ettiğinde bu Sözleşmeyi yeniden okuması önerilmektedir. Topluluk Kuralları, Üyelik Sözleşmesi veya herhangi bir sorunuzda aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak İyi ki görmüşüm ile iletişime geçilmesi rica edilir.

 

Mail: mail@iyikigormusum.com
 

Tebligat adresi olarak, iyikigormusum.com'da bulunan Kullanıcı tarafından girilmiş e-posta adresi kullanılır ve bu e-posta adresi yasal e-posta adresi olarak kabul edilir. Bu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bilgilendirme Kullanıcı tarafından girilen ve İyi ki görmüşüm tarafından kabul edilen e-posta adresine yapılır. Taraflar, e-posta adresi değişikliklerini diğer tarafa 7 (yedi) gün içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Bu Sözleşme bağlamında, iyikigormusum.com’un kayıtlı Kullanıcı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim direkt olarak geçerli olacaktır. Ayrıca bu e-postanın, İyi ki görmüşüm tarafından Kullanıcı’ya yollanmasından 1 (bir) gün sonra, Kullanıcı tarafına ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu Sözleşme’de yer alan tüm maddelerin okunduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisi ile ilgili olarak verdiği tüm bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ettiğini, taahhüt eder.


BENZER YAZILAR

Leitmotiv Tekniği Nedir?

Müzikten edebiyata geçen, bir eserde belirli duygu veya düşünceyi hatırlatan ayırt edici motiflerin kullanımı, leitmotiv tekniği ve örnekleri.

Flee: Bir Kaçış Hikayesi

94 . Akademi Ödüllerinde bir ilk yaratıp En İyi Belgesel, En İyi Animasyon ve En İyi Uluslararası Film dalında adaylığı bulunan, Jonas Poher Rasmussen’in yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı, göçmen sorununu çarpıcı bir şekilde ele alan, animasyon belgesel türündeki Flee hakkında bilgiler ve yorumlar.


Paylaş